За фирмата

 

 
 
 
 
  Бизнес Софтуер Консулт АД
   е създадена през 2000 г., наследявайки 12 годишната практика на СД "ТЕМА - Дилчев и Витанов" в разработката и поддържане на софтуерни продукти в областта на труда, работната заплата, личния състав и свързаната с тях консултантска помощ. Екипът ни е от над 20 добре подготвени специалисти - консултанти. Дългогодишни наши клиенти са над 300 частни и държавни фирми, работещи във всички области на икономиката. На тях ние гарантираме коректност, навременно и качествено обслужване във всички области, свързани с труда, работната заплата и личният състав. В последните пет години една от приоритетните дейности на фирмата е изнесената обработка на работни заплати. Дългогодишният опит и практика на специалистите ни в тази област гарантира навременното и качествено обслужване. Поддържаме официални контакти с всички държавни институции, свързани с тези дейности - НАП, НОИ, НЗОК, НСИ, ГИТ и Министерство на Финансите, а това, че сме и разработчици на софтуера, ни прави изцяло независими в програмно-техническо отношение от други фирми.

  Нашите офиси:

   Централен офис
   гр.София, бул. "Дондуков" №82А, ет.6, ап.10; тел.: 02/ 944 60 97, 02/ 491 83 40; e-mail: office@bsconsult.bg

   Офис Овча купел
   гр.София, жк. Овча Купел 1, бл.601, вх.Д, тел./факс: 02/ 955 97 99; 955 97 92
   лице за контакти: Юри Витанов; e-mail: officeb@bsconsult.bg


   Офис Враца
   гр.Враца, ул. "Иванка Ботева" №22, ет.2, офиси 12 и 13; тел. 092/ 66-03-87; лице за контакти: Мирослав Ангелов; e-mail: officev@bsconsult.bg

   Офис Стара Загора
   гр.Стара Загора, ул. "Братя Жекови" №57; тел. 042/ 4 01 15; лице за контакти: Румян Крумов; e-mail: officesz@bsconsult.bg

  Европейски проекти
   Бизнес Софтуер Консулт АД изпълнява проект №BG16RFOP002-2.001-1147-C01 “Подобряване на производствения капацитет на Бизнес Софтуер Консулт АД (БСК), чрез инвестиции в съвременно ИТ оборудване и софтуер“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, на стойност 386 400.00 лв., от които 70% - 270 480.00 лв. безвъзмездна помощ. Срокът на изпълнение на проекта е 16 месеца, от 20.06.2016 до 20.10.2017 г. С реализацията на проекта ще се подобри производствения капацитет на БСК АД, а оттам и пазарните позиции на фирмата на националния и международния пазар в резултат на повишаване и поддържане на качеството на предлаганите услуги и понижаване на тяхната себестойност, както и добавяне на нови такива.
   Тръжна документация по процедура избор с публична покана - тук.

 
 
 
Copyright © 2002-2005 Бизнес Софтуер Консулт АД    Условия за ползване